RODO

W trosce o należyte wypełnienie ciążącego na Administratorze danych obowiązku poinformowania Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informuję że:

 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Cykowski działający pod firmą OPTIM Maciej Cykowski z siedzibą w Opolu 45-273, przy ul. Sosnkowskiego 40-42/222, e-mail: m.cykowski@optim.opole.pl.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 1. umowy (gdy zawarta została umowa pośrednictwa bądź Administrator wymienia z Panią/Panem informacje w celu jej zawarcia) - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
 2. zgody (gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na podjęcie przez Administratora danej czynności np. przekazanie danych osobowych pośrednikom współpracującym z Administratorem, doradcom kredytowym) - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

 3. przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

 4. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. realizacja prawa do odstąpienia od umowy, cele archiwalne, dowodowe) - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

 

 1. Okres przechowywania danych

 1. Pani/ Pana dane wynikające z umowy pośrednictwa przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa.

 2. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgodna nie zostanie cofnięta.

 3. W razie wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach określonych w art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek zawarcia umowy pośrednictwa. Odmowa podania danych spowoduje, że zawarcie umowy nie będzie możliwe.

 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi podjęcie działań wynikających z treści klauzuli zgody.

 

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być ujawnione innym podmiotom: pośrednikom i agentom współpracującym z Administratorem, pośrednikom kredytowym, bankom, deweloperom, notariuszom- wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp firmy zajmujące się obsługą księgowo-rachunkową, prawną, informatyczną, dostawcy oprogramowania, firmy hostingowe – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać za pomocą wysłania oświadczenia za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora.

 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f).

 3. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

    

     8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem